tsangkin 发表于 2014-2-6 21:54:16

「增值與失衡」GENERATIONS Sandstorm (Takara Tomy ver)

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_022.jpg---------------------------------------------------------------------"When the smoke clears, I've cleared out."

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_000.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_001.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_002.jpg
(Hasbro Generations IDW Sandstorm Nick Roche Concept Art - Transformers)

這兩年Generations的D class都在瘋狂地縮水縮水,所幸並未波及V class角色,無論體積大細以至變形套路的豐富鋪排,仍與舊日Universe時代不相上下,如Springer這樣幾近零差評之作仍得以出現。普通、甚至爛爛的設計都會被改模再利用,何況是這少有完美一作?既然是又變車又變直升機的三變設計,改成其同僚Sandstorm再適合不過。孩寶沒有草草了事,除了指定動作改色改頭,還用一對巨大車輪呈現沙地車特色,再加蓋密封車頂,還有武器以及各細節的形形色色改動,基於同一骨架的兩部車完全呈現出大不同。飛行形態繼續拉開差距,Sandstorm從普通直昇機變成垂直起落機,兩個大車轆反起來成為一對旋轉翼的做法討好得教人一再加分。

面相第一次選用了G1卡通露嘴的俊俏外貌,但蒼白的臉色實在太過,重新油上了一浸銀色便好好多。基本上這款Sandstorm大量拋開了G1外形的束縛,即使日版配色上增加更多橙色,但我還是樂於做多一點的新舊揉合。得Elljay示範將尾翼翻下重新折成艙蓋,再將武器插上變成頭頂炮。另外從Generations Hot Pot(即Universe Inferno)拆下的水炮,改成更接近舊設的黑色手槍。雖然嚴格來講與G1形象仍然大有差距,但只要Sandstorm的頭上頂著東西,味道便回來一點點。

Springer之所以堪稱完美,皆因不止外形出色,三段變形過程亦行雲流水沒有任何阻礙與不快,同時人形關節處理得恰到好處該緊則緊。相比之下,儘管Sandstorm三個模式在外形上皆讓一眾玩迷們更為印象深刻,這一次的改模也有誠意得如此精彩,可惜新增的特色也未免破壞了原設計幾近完美的平衡,而出現新的問題:旋轉翼背包雖然有型,但嚴重加大身體上重下輕的落差,亦阻礙了雙手後擺的空間。所以,我仍然覺得前者更勝一籌。

相較其他Wreckers,Sandstorm一直是個存在感較弱的角色,大多數戲份都是出現在畫框角落,給變迷留下最深刻印象的,就是G1卡通與Octane遇上Starscream的那一集了。

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_003.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_004.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_005.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_006.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_007.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_008.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_009.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_010.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_011.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_012.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_013.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_014.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_015.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_016.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_017.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_018.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_019.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_020.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_021.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_022.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_023.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_024.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_025.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_026.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_027.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_028.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_029.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_030.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_031.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_032.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_033.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_034.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_035.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_036.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_037.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_038.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_039.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_040.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_041.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_042.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_043.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_044.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_045.jpg

tsangkin 发表于 2014-2-6 21:55:27
http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_046.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_047.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_048.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_049.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_050.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_051.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_052.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_053.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_054.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_055.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_056.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_057.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_058.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_059.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_060.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_061.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_062.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_063.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_064.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_065.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_066.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_067.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_068.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_069.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_070.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_071.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_072.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_073.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_074.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_075.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_076.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_077.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_078.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062104111259283632204_079.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_000.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_001.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_002.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_003.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_004.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_005.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_006.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_007.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_008.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_009.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_010.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_011.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_012.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_013.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_014.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_015.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_016.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_017.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_018.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_019.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_020.jpg

http://img226.poco.cn/mypoco/myphoto/20140206/21/54886520201402062115471901824513653_021.jpg

. Sandstorm (G1) - Transformers Wiki


jeffen 发表于 2014-2-7 20:59:37

加个黑枪正好,点睛之作。赞!

fengboweida 发表于 2014-2-7 21:52:58

期待尽快出齐回收救援队

bob0827 发表于 2014-2-8 10:30:12

不错,孩之宝的诚心之作!多变战士,哈哈!

whitedragon 发表于 2014-2-13 22:44:46

头盔,额..有点接受不能
页: [1]
查看完整版本: 「增值與失衡」GENERATIONS Sandstorm (Takara Tomy ver)