TFCLUB 发表于 2014-12-17 22:00:53

[2014.12.17] TFCLUB新闻汇总

http://www.tfclub.com/artfiles/2014-12-17_21-07-09.jpg
IDW双主线漫画第36集 30周年纪念版 连锁封面图

http://www.tfclub.com/artfiles/2014-12-17_17-47-29.jpg
MP-22通天晓变形结构展示图

http://www.tfclub.com/artfiles/2014-12-17_17-46-36.jpg
IDW 2015年3月变形金刚漫讯

http://www.tfclub.com/artfiles/2014-12-17_17-46-23.jpg
网游《宇宙》宣布下月关闭
                                               

bob0827 发表于 2014-12-17 22:29:22

手游,还是愤怒金刚比较好玩!

zhoulanai 发表于 2014-12-18 22:19:38

变形结构这回也能作为新闻了?!
页: [1]
查看完整版本: [2014.12.17] TFCLUB新闻汇总